ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Μαίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 26 Μαίου 2020 και ώρα 12.40 π.μ.

Θέματα: 1.Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. 2. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 3. Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωποι ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου και Κυριάκος Αγγελίδης