ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια\0 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου