ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Θέματα: 1. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποητικοί) Κανονισμοί του 2019. 2. Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού Αποκλεισμού Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης