ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ.

Θέμα: Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα και για τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/19/ΕΕ.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης