ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέμα: 1. Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021. Η πολιτική ψηφιοποίησης και η υλοποίηση της στην Κύπρο.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Θα ορισθεί