ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου