ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Πέμπτη 21 Μαίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Πέμπτη 21 Μαίου 2020 και ώρα 9.45 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης