ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 5 Απριλίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τετάρτη 5 Απριλίου, 2017 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Κυριάκος Αγγελίδης.