ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 10) του 2020

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας που αφορά Καθορισμό Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19

Διάταγμα (Αρ. 10) του 2020