ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κατεπείγουσα Εγκύκλιος Αρ. 288: Κατ΄ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου

Κατεπείγουσα Εγκύκλιος Αρ. 288

Κατ΄ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου που δεν περιλαμβάνονται στο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας και κατ’ οίκον παράδοση από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της πως σύμφωνα με το χτεσινό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας (Εγκύκλιος ΟΕΒ Αρ. 286), στο οποίο μεταξύ άλλων επιβάλλεται και η απαγόρευση μετακινήσεων από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου (πλην κάποιων συγκεκριμένων εξαιρέσεων), προνοείται το εξής:

«Ο Υπουργός Υγείας δύναται μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης, να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων σε οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες/Επιχειρήσεις, ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατόπιν, σύστασης του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της Δημοκρατίας.» (Άρθρο 2.7.β.(xv))

Ως εκ τούτου, και εφόσον πληρούνται οι πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου, οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν προς το Υπουργείο Υγείας για την έγκριση κατ’ εξαίρεση άδειας για μέλη του προσωπικού τους τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Η ακριβής διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί και για τον σκοπό τούτο η ΟΕΒ είναι σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Υγείας και θα επανέλθουμε μόλις αυτή οριστικοποιηθεί/ξεκαθαρίσει.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά κατ’ οίκον παραδόσεις από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στις Επαρχίες Λεμεσού – Πάφου, σε συνέχεια ενημέρωσης από τον Υπουργό Υγείας διευκρινίζεται ότι αυτές επιτρέπονται.