ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ικανοποίηση ΟΕΒ για τα Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει με ικανοποίηση τα Σχέδια στήριξης της απασχόλησης τα οποία εξάγγειλαν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας.

Τα Σχέδια, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που καλύπτονται, να διαχειριστούν τα προβλήματα που έφερε η κρίση κατά τρόπο συντεταγμένο.

Η ΟΕΒ θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό ότι μέσα από κοινωνικό διάλογο, θα δοθεί συγκεκριμένο περιεχόμενο στην στήριξη ξενοδοχείων και συνδεόμενων με τον τουρισμό δραστηριοτήτων μέχρι και τον Μάρτιο του 2021. Είμαστε βέβαιοι ότι ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, το Κράτος θα συνεχίσει να στηρίζει την απασχόληση και για άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα το έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι τα Σχέδια αυτά εξασφάλισαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένταξη τους στο Σχέδιο Sure και μάλιστα στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό.

Καλούμε τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα Σχέδια και να απευθύνονται στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ για τυχόν διευκρινήσεις.