ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΕΒ στην Πάφο – Παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019 στην Πάφο, εκδήλωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με στόχο την παρουσίαση του νέου Σχεδίου Χορηγιών για την Ψηφιακή Αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών προκηρύσσεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για πρώτη φορά στην χώρα μας, με στόχο την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. λογισμικά, εξοπλισμός, υπηρεσίες cloud, digital marketing, social media, e-shop, κλπ.) για την εφαρμογή και αξιοποίηση της  ψηφιακής αναβάθμισης.

Το μεγάλο ενδιαφέρον και η αθρόα συμμετοχή των επιχειρήσεων αποδεικνύει την σημασία που προσδίδουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθώς και την ορθότητα της απόφασης του Υπουργείου να στηρίξει τις ΜΜΕ για τον στόχο αυτό. Η ΟΕΒ, μέσα από τις πολιτικές και δράσεις της για ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και υποστήριξη των Μελών της, συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση του συγκεκριμένου Σχεδίου Χορηγιών.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα θέματα που τις ενδιαφέρουν θα συνεχίσουν να οργανώνονται σε όλες τις πόλεις. Τέλος, η ΟΕΒ ευχαριστεί για ακόμη μια φορά το Υπουργείο και τα στελέχη του για την συνεργασία ως προς την επιτυχή διοργάνωση της παρουσίασης του Σχεδίου (η πρώτη δημόσια Παγκύπρια Παρουσίαση του Σχεδίου Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων με πέραν των 200 συμμετεχόντων, είχε πραγματοποιηθεί από την ΟΕΒ στην Επαρχία Λευκωσίας στις 26 Σεπτεμβρίου 2019).

Παρατίθενται πιο κάτω οι σύνδεσμοι του Οδηγού Σχεδίου Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων, η παρουσίαση του Σχεδίου και το Υπόδειγμα Κενής Αίτησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς και οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις αναφορικά με το Σχέδιο Χορηγιών βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας:

Οδηγός Σχεδίου Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων

Παρουσίαση: Σχέδιο Χορηγιών Ψηφιακής Αναβάθμισης Επιχειρήσεων

Υπόδειγμα Κενής Αίτησης