ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Financial Mirror: Cyprus renewable energy targets by 2020: a nightmare or not?

5 Ιανουαρίου 2019

Financial Mirror: Cyprus renewable energy targets by 2020: a nightmare or not?

Άρθρο της Προϊστάμενης Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ κας Ανθής Χαραλάμπους για τους στόχους της Κύπρου σε ΑΠΕ μέχρι το έτος 2020.

Financial Mirror 2019 01 05 p6 Anthi Charalambous Renewables targets