ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εξήγηση της Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ Ευρώπης – Ην. Βασιλείου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Εμπορίου) έχει δημοσιεύσει παρουσίαση η οποία εξηγεί σε λεπτομέρεια την Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η παρουσίαση στάληκε από την BusinessEurope σε όλες τις οργανώσεις Μέλη της και επισυνάπτεται για ενημέρωσή σας.

The EU-UK Trade Agreement Explained