ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εθνικοί Λογαριασμοί, Τελικά Στοιχεία 2015 και Αναθεωρημένα Στοιχεία 2016

Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, η κυπριακή οικονομία κατέγραψε μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2015 και 2016.

Το Α.Ε.Π. για το 2016 υπολογίζεται σε €18.122,5 εκ. σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με €17.742,0 εκ. το 2015 και σε €15.907,0 εκ. σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) σε σύγκριση με €15.438,8 εκ. το 2015. Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους υπολογίζεται στο 3,0% κατά το 2016, σε σύγκριση με 2,0% το 2015.

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία – 10/10/2017