ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι Τμήματος Φορολογίας για θέματα ΦΠΑ

Σας αποστέλλονται δύο Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι του Τμήματος Φορολογίας με θέμα την πρόσφατη τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου.

  • Η εγκύκλιος 243 αναφέρεται στην υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ των μη εγκατεστημένων στη Κυπριακή Δημοκρατία Προσώπων σε περιπτώσεις πρόθεσης πραγματοποίησης φορολογητέων συναλλαγών στην Κύπρο για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία της αντίστροφης χρέωσης. Επισυνάπτεται αυτούσιος ο Τροποποιητικός Νόμος.

 

  • Η εγκύκλιος 244 αναφέρεται στις εξαιρέσεις από τον βασικό κανόνα για τον τόπο παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο για πρόσβαση σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές, Καλλιτεχνικές, Αθλητικές, Ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις όπως Εμπορικές και άλλες Εκθέσεις.

 

Τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου