ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έρευνα για τη θέση της γυναίκας στην ανώτερη και ανώτατη διοίκηση

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διενεργεί ανώνυμη έρευνα με θέμα τη θέση της γυναίκας στην ανώτερη και ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που ισχύουν στην Κυπριακή αγορά εργασίας, ώστε να καταγραφεί η πραγματική θέση της γυναίκας στα κέντρα λήψεως αποφάσεων εντός των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Η έρευνα είναι στοχευμένη και μικρή σε έκταση, αποτελείται από μικρό αριθμό ερωτήσεων και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι 2-3 λεπτά.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/FXGLXxqnv9sQjcyr8