ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιβολή Οριστικού Δασμού Αντιντάμπιγκ

Επισυνάπτονται για ενημέρωση σας Εγκύκλιοι του Τμήματος Τελωνείων για τα πιο κάτω θέματα:

  • Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπιγκ σε εισαγωγές όξινου γλουταμινικού νατρίου καταγωγής Κίνας και Ινδονησίας – ANT (557)
  • Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπιγκ σε εισαγωγές ορισμένων συγκολλήσεων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Κίνας, Ρωσίας και Λευκορωσίας  – ANT (558).