ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Κίνας

Επισυνάπτεται εγκύκλιος από το Τμήμα Τελωνείων με θέμα την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές προϊόντων εξώθησης αλουμινίου καταγωγής Κίνας.

Τμήμα Τελωνείων – Εγκύκλιος: ANT-553