ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγορές επισκεπτών κατόχων διαβατηρίων Ηνωμένου Βασιλείου

Επισυνάπτεται ενημερωτική εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την Επιστροφή ΦΠΑ σε λιανικές αγορές επισκεπτών από κατόχους διαβατηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τμήμα Τελωνείων: Εγκύκλιος Φ (34)