ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστολές Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προς μη συμμορφούμενες εταιρείες για διαγραφή από το Μητρώο Εταιρειών

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη με επιστολή του ημερομηνίας 27.4.2021 (επισυνάπτεται) μας πληροφορεί ότι η διαδικασία διαγραφής Εταιρειών από το μητρώο, με βάση τις προθεσμίες του Νόμου, έπρεπε να ολοκληρωθεί το έτος 2020.

Προς διευκόλυνση των εταιρειών που δεν έχουν συμμορφωθεί και δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών δίδει παράταση στην υποβολή ετήσιων εκθέσεων, με την προυπόθεση να σταλεί σχετική επιστολή με ουσιαστική αιτιολογία.

Eπιστολές Τμήματος Εφόρου προς μη συμμ. εταιρείες για διαγραφή από το Μητρώο Εταιρειών