ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 16 – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 16 – Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Σε συνέχεια των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της πως το σχετικό έντυπο για τη μετακίνηση των εργαζομένων από και προς τους χώρους εργασίας τους έχει εκδοθεί και επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου