ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 15: Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Πρόγραμμα Στήριξης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας σημαντική ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ της ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 15:
Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το Πρόγραμμα Στήριξης για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-–-ΑΡΙΘΜΟΣ-15