ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 12 – Απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες σε χώρους εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 12

Απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες σε χώρους εργασίας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα Μέλη της πως σύμφωνα με τις πρόνοιες διατάγματος το οποίο εκδόθηκε την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020, δυνάμει του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, και με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, απαγορεύεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες σε χώρους εργασίας.

Το διάταγμα τίθεται άμεσα σε ισχύ.