elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
elΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Energy Winter Package: Χειμερινό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επισήμως το τελευταίο πακέτο της τρέχουσας πρωτοβουλίας της «Ενεργειακής Ένωσης», που αναμένεται να μεταρρυθμίσει μερικά από τα κεντρικά στοιχεία της ενεργειακής νομοθεσίας της ΕΕ. Αναφερόμενο εκ των προτέρων ως «Χειμερινό πακέτο – winter package», έχει δημοσιευθεί επίσημα ως προτάσεις «Καθαρής Ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους» και είναι ίσως η σημαντικότερη σειρά προτάσεων στο πλαίσιο της «Ενεργειακής Ένωσης» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα έχει εκτεταμένες συνέπειες εντός και ενδεχομένως πέρα από την υφιστάμενη ενιαία αγορά ενέργειας της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί η ΕΕ να ηγηθεί της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια και όχι μόνο να προσαρμοστεί σε αυτήν. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030, ενώ ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσει την οικονομία της και θα προσφέρει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Οι προτάσεις έχουν τρεις κύριους στόχους: την ενεργειακή απόδοση πρώτα, την επίτευξη παγκόσμιας ηγετικής θέσης της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να παρέχει το δικαίωμα επιλογής, φθηνή, απρόσκοπτη και προσιτής από άποψη τιμής, ενέργεια, στους ευρωπαίους καταναλωτές.

Το «Χειμερινό Πακέτο» αποτελείται από μία σειρά προτάσεων για τροποποιήσεις Οδηγιών, για Κανονισμούς και τα σχετικά παραρτήματα αυτών. Το πακέτο αποτελείται από πολυσέλιδα έγγραφα, των οποίων οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις, ξεκίνησαν ήδη στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τι είναι το «Χειμερινό Πακέτο» και τι περιλαμβάνει;

Τα έγγραφα που δημοσιεύονται από την Επιτροπή (όλα διαθέσιμα σε αυτό το σύνδεσμο) περιλαμβάνουν νομοθετικές προτάσεις και μια σειρά επεξηγηματικών σημειωμάτων και ιστορικών εγγράφων πολιτικής. Οι νομοθετικές προτάσεις αφορούν:

  • Μια αναθεωρημένη Οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (η αναθεώρηση και τα παραρτήματα εδώ)
  • Έναν αναθεωρημένο Κανονισμό για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ο αναθεωρημένος Κανονισμός – τα παραρτήματα Ι και ΙΙ)
  • Μια αναθεωρημένη Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αναθεωρημένο κείμενο – παραρτήματα εδώ)
  • Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (ο Κανονισμός για τη διακυβέρνηση – παραρτήματα εδώ)
  • Νέος κανονισμός για προετοιμασία από τους κινδύνουςν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ο Κανονισμός – παράρτημα εδώ)
  • Έναν αναδιατυπωμένο Κανονισμό σχετικά με τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας) (ο Κανονισμός ACER – παράρτημα εδώ).
  • Οδηγία (με παράρτημα) για την τροποποίηση της ισχύουσας Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, και
  • Οδηγία (με παράρτημα) για την τροποποίηση της υφιστάμενης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

Το «Χειμερινό Πακέτο» καλύπτει πολλά σημεία, μιας και τα επόμενα δέκα χρόνια είναι καθοριστικά για την επιτυχία των παγκόσμιων προσπαθειών για την αποφυγή επικίνδυνων κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να μην είναι τόσο ριζοσπαστικό όσο θα επιθυμούσαν κάποιοι, ενώ κάποιες από τις απαιτήσεις ανταποκρίνονται περισσότερο ή λιγότερο σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ άλλες ενδέχεται να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη.

Υπάρχουν αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των μεμονωμένων προσχεδίων νομοθετικών πράξεων. Υπάρχουν επίσης ορισμένοι τομείς στους οποίους τα προσχέδια υποδεικνύουν ότι ορισμένες βασικές έννοιες δεν έχουν ακόμη μελετηθεί πλήρως. Οι διαπραγματεύσεις, ώστε να καταλήξουν σε ένα σαφές και συνεκτικό νομικό πλαίσιο, θα είναι δύσκολες. Η έλλειψη σαφήνειας στα τελικά κείμενα, μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών με αποτέλεσμα χρονοτριβές, ωστόσο, η ανάγκη ανάληψης δράσης είναι επιτακτική και η αναμονή για τέλεια προσχέδια νομοθεσίας θα ήταν πολυτέλεια.

Υπηρεσία Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Related Posts