ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έναρξη Προγράμματος ‘2021 Solidarity Coaching’ από το EMCC Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring και Coaching Κύπρου (EMCC Κύπρου), το οποίο έχει πρόσφατα ενταχθεί στην δύναμη Μελών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει την έναρξη του Προγράμματος ‘2021 Solidarity Coaching’. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μέσω του προγράμματος αυτού, το EMCC Κύπρου έχει σκοπό να συνεισφέρει στο ανεκτίμητο έργο της ‘Κοινωνίας των Πολιτών’ ως προς τη βελτίωση της κοινωνίας μας.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των μη-κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) με παροχή υπηρεσιών coaching  (καθοδήγησης) προς τους στελέχη/υπαλλήλους τους (Coachees), τις οποίες θα προσφέρουν αφιλοκερδώς εγγεγραμμένα μέλη του EMCC, εθελοντές στο πρόγραμμα αυτό. Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε ΜΚΟ θα επωφεληθούν μέσω της ανάπτυξης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και της βελτίωσης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητάς τους στο πλαίσιο των ρόλων τους, μέσω της δυναμικής μαθησιακής κι αναπτυξιακής διαδικασίας του coaching. Η κάθε ΜΚΟ δικαιούται να αιτηθεί υπηρεσίες coaching για 1 ή 2 άτομα, σύμφωνα με τη δυνατότητα και τις ανάγκες τους που ισχύουν κατά την αίτησή τους.

Μετά από τη σχετική ανάλυση των αναγκών μέσω της αίτησης συμμετοχής, το κάθε στέλεχος ΜΚΟ που θα συμμετάσχει θα αντιστοιχιστεί με ένα/μία εθελοντή/εθελόντρια Coach από το αρχείο εθελοντών Coach του προγράμματος, του/της οποίου/οποίας η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι σχετική με τις ανάγκες της ΜΚΟ και των στελεχών/υπαλλήλων που θα λάβουν το coaching. Κατά την διάρκεια 3-4 μηνών και 6-8 συναντήσεων coaching, οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστήριξη για την επίτευξη των στόχων τους και θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία coaching, τα οποία θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν μετά το πέρας του κύκλου των συναντήσεων coaching, για τη βιωσιμότητα της επιτυχίας τους και τη συνέχεια της προόδου τους.

Το έργο στοχεύει να θέσει υψηλά πρότυπα και να παρέχει υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες coaching στα στελέχη ΜΚΟ που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Coachees). Συνεπώς, όλες οι υπηρεσίες coaching που θα προσφερθούν θα εποπτεύονται από επαγγελματία Coaching Supervisor, ο/η οποίος/οποία θα προσφέρει της υπηρεσίες του/της εθελοντικά.

Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται στις ΜΚΟ με σειρά προτεραιότητας, νοουμένου ότι υπάρχει διαθέσιμος/η Coach στο αρχείο εθελοντών μας, ο/η οποίος/οποία μπορεί να αντιστοιχιστεί με τις ανάγκες της ΜΚΟ και του/της/των Coachee(s), με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευσή του/της.

Με την ευκαιρία αυτή, δεχόμαστε δηλώσεις ενδιαφέροντος από ΜΚΟ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να λάβουν υπηρεσίες coaching αφιλοκερδώς. Αν εργάζεστε σε ΜΚΟ και θα θέλατε να λάβετε την αίτηση συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  solidarity@emcccyprus.com αναφέροντας  ῾ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLIDARITY COACHING’ στον τίτλο. Δηλώσεις ενδιαφέροντος θα γίνονται αποδεκτές μέχρι 17 Μαρτίου 2021.