ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Τμήματος Περιβάλλοντος για τερματισμό εργασιών παράνομων χώρων αποθήκευσης, διαλογής, μεταφόρτωσης ή/και επεξεργασίας αποβλήτων

Επισυνάπτεται ενημερωτική εγκύκλιος του τμήματος περιβάλλοντος για τερματισμό εργασιών παράνομων χώρων αποθήκευσης, διαλογής, μεταφόρτωσης ή/και επεξεργασίας αποβλήτων.

Εκστρατεία Τμήματος Περιβάλλοντος