ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Επιθεώρησης στη Μεταλλουργική Βιομηχανία

Ο ψηλός δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων σε δραστηριότητες της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας ώθησε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προγραμματίσει τη διεξαγωγή, τον μήνα Νοέμβριο, εκστρατείας επιθεωρήσεων σε υποστατικά την εν λόγω βιομηχανίας.

Επισυνάπτονται πιο κάτω σχετική Επιστολή και Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405615 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.

Ανακοίνωση
Επιστολή