ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εκστρατεία Επιθεωρήσεων σε Εργοτάξια και Υποστατικά για το Θερμικό Φόρτο

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πληροφορεί, μέσω της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τους Κύπριους εργοδότες ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα διεξάγεται εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια και υποστατικά  διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στον έλεγχο συμμόρφωσης με την σχετική Νομοθεσία, και την εφαρμογή προληπτικών / προστατευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ και  τα Σημεία Ελέγχου.

Επιπλέον, επισυνάπτεται ο Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτό επίπεδο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην έκθεση των εργαζομένων σε επιβαρυμένους θερμικά εργασιακούς χώρους (βλ. σελ. 42 και 45 του Κώδικα για μέτρα ατομικής προστασίας, οργανωτικά μέτρα και υπαίθριες εργασίες).

Επιπροσθέτως, επισυνάπτεται Σύντομος Οδηγός Κώδικα Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων (βλ. σελ. 12-13 του Οδηγού για τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και το ενημερωτικό έντυπο «Προστασία των Εργαζομένων σε Συνθήκες Καύσωνα«.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον αρμόδιο Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μιχάλη Ορφανίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405660 και 22405615.