ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισαγωγικό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις 20 πρώτες επιχειρήσεις που υπέγραψαν την εθελοντική Διακήρυξη «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα»

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στη Λευκωσία, το πρώτο εισαγωγικό εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για τις 20 πρώτες επιχειρήσεις που υπέγραψαν την εθελοντική Διακήρυξη «Business4Climate/Επιχειρώ για το κλίμα».

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέματα καταγραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ανάπτυξης σχεδίου δράσης για μείωση των εκπομπών στις επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Παράλληλα, ενημερώθηκαν για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου και δικτυώθηκαν με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο.

Προυσιάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου:

01 Εισαγωγή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου-Αέρια του θερμοκηπίου
02 Στόχοι βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις και σχέδια χορηγιών
03 Στόχοι για τη χρήση ΑΠΕ και σχέδια προώθησης ΑΠΕ
04 Εξοικονόμηση ενέργειας στις Μεταφορές
05 Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων στις επιχειρήσεις
06 Μεθοδολογία καταγραφής αερίων του θερμοκηπίου μιας επιχείρησης
07 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις

Σημειώνεται ότι θα διοργανωθούν ακόμα τρία παρόμοια δωρεάν εργαστήρια για τις υπογράφουσες επιχειρήσεις μέσα στο 2018.