ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εισαγωγή/επαναεισαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο κράτος- Μέλος

Επισυνάπτεται διευκρινιστική εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων με θέμα την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή/επαναεισγαγωγή εμπορευμάτων για παράδοση σε άλλο κράτος –  Μέλος της Ε.Ε.

Εγκύκλιος Θ (170)