ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 89: Απλές Οδηγίες Συμπλήρωσης των Αιτήσεων για τα Ειδικά Επιδόματα του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 89

Απλές Οδηγίες Συμπλήρωσης των Αιτήσεων για τα Ειδικά Επιδόματα του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει για την έκδοση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οδηγιών συμπλήρωσης των αιτήσεων στα διάφορα Σχέδια που εφαρμόζει για στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Οι Οδηγίες που επισυνάπτονται αφορούν:

1. την Ειδική Άδεια Φροντίδας Παιδιών

2. το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

3. το Ειδικό Επίδομα Αυτοτελώς Εργαζομένων

4. την Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

5. το Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

6. το Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών


Απλές Οδηγίες Συμπλήρωσης των Αιτήσεων