ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 52: Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου και υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 52

Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου και υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

 

Επισυνάπτεται διευκρινιστική ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 171/2020) και αφορά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει ειδοποίηση με email από το σύστημα TAXISnet σε σχέση με την επιχείρηση τους.