ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 43: Συστάσεις ΟΕΒ για Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 43

Συστάσεις ΟΕΒ για Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών

Σε συνέχεια της εξαγγελίας για συνέχιση των Σχεδίων Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19, και ειδικότερα όσον αφορά την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σημειώνει τα εξής:

Σύμφωνα με την Απόφαση (Αρ.1) του 2020 (Εγκύκλιος ΟΕΒ Αριθμός 17), η Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών είναι μέγιστης διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, στο σύνολο και για τους δύο γονείς. Συνεπώς, για όσα άτομα έχουν λάβει την Ειδική Άδεια από τις 16 Μαρτίου 2020, αυτή λήγει στις 12 Απριλίου 2020.

Σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση Απόφασης για το νέο Σχέδιο που θα αφορά την Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών, οι λεπτομέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν με την δημοσίευση της Απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Η ΟΕΒ συστήνει σε όλους τους εργοδότες όπως προχωρήσουν άμεσα σε εκ νέου συνεννοήσεις με τους επηρεαζόμενους εργαζόμενους και, μέχρι την έκδοση του νέου Ειδικού Σχεδίου, να προβούν σε κατάλληλες διευθετήσεις για όσους επιθυμούν να παραμείνουν εκτός εργασίας στο αμέσως επόμενο διάστημα για φροντίδα τέκνου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.43