ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 169: Πληρωμή Ετήσιου Τέλους Εταιρειών για το 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 169
Πληρωμή Ετήσιου Τέλους Εταιρειών για το 2020

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη υπενθυμίζει ότι το ετήσιο τέλος
εταιρειών για το 2020 θα παραμείνει στα €350, πληρωτέο μέχρι τις 31/12/2020 χωρίς
την επιβολή επιπρόσθετων επιβαρύνσεων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν καταβληθεί μέχρι τις 31/12/2020, από την
01/01/2021 θα ανέλθει στα €490 μαζί με την επιβάρυνση.