ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 161: Πανδημία COVID-19 – Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 161

Πανδημία COVID – 19

Νέο Διαδικτυακό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου –

Online Interactive Risk Assessment (OiRA)

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια αρχή της Κύπρου για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλουν στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19 στην Κύπρο, ανέπτυξαν το νέο διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA), ειδικά για τον COVID-19.

Το OiRA COVID-19, εστιάζει αποκλειστικά στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν στους χώρους εργασίας λόγω του COVID-19 και έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στη διαχείριση των κινδύνων αυτών, προτείνοντας προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία του κάθε εργαζόμενου.

Οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να επιφέρει η νόσος COVID-19 στους χώρους εργασίας, επιβάλλουν την άμεση αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών, των επικίνδυνων συμβάντων και άλλων ανεπιθύμητων περιστατικών στους χώρους εργασίας.

Το ηλεκτρονικό εργαλείο OiRA COVID-19, μπορεί να αποτελέσει μέρος της αναθεωρημένης εκτίμησης κινδύνου και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης των Κινδύνων, κάθε οργανισμού και επιχείρησης στην Κύπρο ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, προτείνοντας μέτρα προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που προκύπτουν λόγω του COVID-19.

Ολοκληρώνοντας την απλή, γρήγορη και ηλεκτρονική διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων μέσα από το OiRA, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του σε ηλεκτρονική μορφή σχετική έκθεση και σχέδιο δράσης τα οποία υποβοηθούν στην εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης.

Σημειώνεται ότι το το εργαλείο OiRA COVID-19 διατίθεται δωρεάν, είναι φιλικό προς τον χρήστη, δίνει τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας και συνέχισής της σε μεταγενέστερο στάδιο, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία, εστιάζει στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων  και  παρέχει τεχνική καθοδήγηση.

Η ΟΕΒ καλεί τα Μέλη της όπως αξιοποιήσουν το εργαλείο OiRA COVID-19 το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://oiraproject.eu/oira-tools/cy/covid-19/covid-19/