ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 148* (Αναθεώρηση 22/6/2020): Προαπαιτούμενα για είσοδο προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες κατηγορίας Α και Β

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 148*
Προαπαιτούμενα για είσοδο προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία
από χώρες Κατηγορίας Α και Β και άλλες διαφοροποιήσεις των μέχρι σήμερα
ισχυόντων περιορισμών

 

Επισυνάπτεται για ενημέρωση σας η Εγκύκλιος ΟΕΒ Αριθμός 148* (Αναθεωρημένη 22/6/2020), με θέμα “Προαπαιτούμενα για είσοδο προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Α και Β και άλλες διαφοροποιήσεις των μέχρι σήμερα ισχυόντων περιορισμών”.


Εγκύκλιος Αρ. 148 (Αναθεώρηση 22/6/2020)

Διάταγμα Υπ. Υγειας Αρ.30