ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 142: Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το 2019 και Πληρωμής Οφειλόμενου Φόρου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 142
Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το 2019 και Πληρωμής Οφειλόμενου Φόρου

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 για (α) μισθωτούς και συνταξιούχους (ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδοτούμενου) καθώς και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020).

Οι πιο πάνω Δηλώσεις θα είναι σύντομα διαθέσιμες για ηλεκτρονική υποβολή και οι χρήστες TAXISnet, θα λάβουν σχετική ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας: Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2019.