ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 136: Εκτίμηση Επιδημιολογικού Κινδύνου Χωρών Σχετικά με τη Νόσο COVID-19

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι σε σημερινή ανακοίνωση του, το Υπουργείο Υγείας, με βάση τα θετικά επιδημιολογικά δεδομένα της Κύπρου και σε μια προσπάθεια για να ανοίξουν και πάλι τα σύνορα της χώρας, η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΕΕ&ΕΛΝ) του Υπουργείου Υγείας προέβη σε αξιολόγηση επιδημιολογικού κινδύνου για διάφορες χώρες ως προς τη νόσο COVID-19.

Η αξιολόγηση έγινε στηριζόμενη στους βασικότερους επιδημιολογικούς δείκτες των χωρών, όπως στον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής R(t) του για SARS-CoV-2, τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, τον αριθμό εργαστηριακών ελέγχων, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100,000 κατοίκους, τον εκτιμώμενο επιπολασμό και την επίπτωση και την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως αυτοί οι δείκτες παρουσιάζονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων. Η αξιοπιστία των στοιχείων αυτών εξαρτάται από την πολιτική της κάθε χώρας, ως προς τους εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργεί και ως προς τη δήλωση των στοιχείων σε διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Σημειώνεται ότι η πιο κάτω κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, θα ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται ο κατάλογος των χωρών, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Βάσει των πιο πάνω και  της αξιολόγησης που διενεργήθηκε, η ΜΕΕ&ΕΛΝ προχώρησε σε εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου και σε ταξινόμηση των χωρών σε τρεις κατηγορίες (Α, Β και Γ) ως ακολούθως:

 

Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταταχτεί χώρες με πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μικρότερο του 1 ή/και μικρό αριθμό νέων διαγνώσεων (<1/100,000 κατοίκους την ημέρα) ή/και μικρή ή πολύ μικρή θνησιμότητα COVID19 (<5-10/100,000 κατοίκους) ή/και ταξινόμηση σποραδικών περιπτώσεων (sporadic cases) ή συστοιβάδων περιπτώσεων (cluster of cases) κατά τον ΠΟΥ ή/και τουλάχιστον ικανοποιητικό εργαστηριακό έλεγχο (>3000 tests/100,000 κατοίκους):

 • Αυστρία
 • Βουλγαρία
 • Κροατία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Νορβηγία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Ελβετία

 

Κατηγορία Β – Χώρες με αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με την Kατηγορία Α

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταταχτεί χώρες με πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μεγαλύτερο του 1 ή/και αριθμό νέων διαγνώσεων >1/100,000 κατοίκους την ημέρα ή/και αυξημένη θνησιμότητα COVID-19 (>10/100,000 κατοίκους) ή/και περιορισμένο εργαστηριακό έλεγχο (<2000 tests/100,000 κατοίκους) ή έλλειψη ταξινόμησης κατά τον ΠΟΥ:

 • Ισραήλ
 • Πολωνία
 • Ρουμανία

 

Κατηγορία Γ – Χώρες με αυξημένο κίνδυνο συγκριτικά με την κατηγορία Α και Β

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταταχτεί χώρες με πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής (Rt) μεγαλύτερο του 1 ή/και αριθμό νέων διαγνώσεων >1/100,000 κατοίκους την ημέρα ή/και αυξημένη θνησιμότητα COVID-19 (>10/100,000 κατοίκους) ή/και περιορισμένο εργαστηριακό έλεγχο (<2000 tests/100,000 κατοίκους) ή έλλειψη ταξινόμησης κατά τον ΠΟΥ:

 • Βέλγιο
 • Ιρλανδία
 • Ιταλία
 • Γαλλία
 • Πορτογαλία
 • Ισπανία
 • Σουηδία
 • Ολλανδία
 • Ηνωμένο Βασίλειο

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερoμηνίας 5 Ιουνίου, 2020 σε σχέση με την είσοδο προσώπων στην Κυπριακή Δημοκρατία και που προνοεί τα εξής:

 

Από τις 00:01πμ της 9ης Ιουνίου 2020 μέχρι τα μεσάνυχτα της 19ης Ιουνίου 2020 ισχύουν τα εξής:

i. Επιτρέπεται η είσοδος στην Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας από χώρες των Κατηγοριών Α και Β όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Ο επιβάτης προβαίνει σε εξέταση για την ασθένεια Covid-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του.
  • Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην δημοκρατία καθώς και οι αλλοδαποί σύζυγοι τους και τα ανήλικα τέκνα τους και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στην δημοκρατία, έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την εξέταση κατά την άφιξη τους στην Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτουν οι ίδιοι και παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.
  • Πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

 

ii. Τα πιο κάτω πρόσωπα που ταξιδεύουν από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις Κατηγορίες Α και Β, μπορούν να αφιχθούν στην Δημοκρατία εφόσον εξασφαλίσουν ειδική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων:

  • Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες στην δημοκρατία καθώς και οι αλλοδαποί σύζυγοι τους και τα ανήλικα τέκνα τους και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στην δημοκρατία.
  • Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στην Δημοκρατία σύμφωνα με την Συνθήκη της Βιέννης.
  • Πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, των οποίων η παρουσία στην Δημοκρατία, λόγω της επαγγελματικής ή επιστημονικής τους ιδιότητας, εγκρίνεται από το αρμόδιο ιατρικό όργανο για ενίσχυση της προσπάθειας για αντιμετώπιση της πανδημίας.
  • Ασθενείς ανεξαρτήτως υπηκοότητας που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν.
  • Πρώτου βαθμού συγγενείς προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στην Δημοκρατία (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών.

Νοείται ότι για την μεταφορά των πιο πάνω προσώπων ισχύουν τα εξής:

  • Ο επιβάτης είτε προβαίνει σε εξέταση για την ασθένεια Covid-19 από πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητική ένδειξη με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του είτε πραγματοποιεί την εξέταση κατά την άφιξη του στην Δημοκρατία, και παραμένει σε χώρο που θα του υποδειχθεί μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. Στη συνέχεια παραμένει σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες.
  • Πρόσωπα τα οποία αφικνούνται στη Δημοκρατία και διαγνώσκονται θετικοί στην ασθένεια Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

 

iii. Επιτρέπεται η μεταφορά και/ή αναχώρηση από τη Δημοκρατία προσώπων τα οποία είναι μέλη πληρωμάτων εμπορικών σκαφών ή μέλη πληρωμάτων σε πλατφόρμες που διενεργούν διερευνητικές γεωτρήσεις εντός Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κρατών με τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθίδρυσε διπλωματικές σχέσεις ή μέλη πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται σε παροπλισμό ή μέλη πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, που είτε ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας, είτε αφικνούνται, με πτήσεις που, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 4) του 2020, υπό τους εξής όρους:

  • Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού 14 ημέρες πριν την άφιξή τους,
  • Υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό πριν την άφιξή τους η οποία να είναι αρνητική, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, κατά την άφιξη τους και αν η εξέταση είναι θετική παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.
  • Η εταιρεία στην οποία εργάζονται ή/και ο πράκτορας που έχει αναλάβει την αλλαγή του πληρώματος, αναλαμβάνει τη μεταφορά του πληρώματος απευθείας από το πλοίο στο αεροδρόμιο και τη μεταφορά των πληρωμάτων που αφικνούνται αεροπορικώς από το αεροδρόμιο στο λιμάνι αναχώρησης, κάτω από αυστηρά μέτρα προστασίας. Εάν δεν υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ της άφιξης του πλοίου και της άφιξης της πτήσης, ή εάν εκκρεμούν τα αποτελέσματα των μοριακών εξετάσεων η εταιρεία ή/και ο πράκτορας πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις με τις Αρχές για τη διαμονή του πληρώματος σε καθορισμένα καταλύματα, υπό καθεστώς απομόνωσης, μέχρι την άφιξη της πτήσης ή του πλοίου.
  • Όπου είναι δυνατόν, το πλήρωμα αποβίβασης παραμένει στο πλοίο μέχρι την ημερομηνία της πτήσης.
  • Νοείται ότι, για τα πρόσωπα τα οποία ήδη εργάζονται ως μέλη πληρωμάτων σε σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται σε κυπριακά λιμάνια και τα οποία θα αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους μόνο η υποπαράγραφος που αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας ή/και του πράκτορα.

 

iv. Επιτρέπεται η μεταφορά και η παραμονή στη Δημοκρατία ναυτικών και μελών πληρωμάτων σκαφών οι οποίοι αφικνούνται με σκάφη που ελλιμενίζονται στους λιμένες της Δημοκρατίας υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Για σκάφη τα οποία αφικνούνται από χώρες Κατηγορίας Α και Β, και νοουμένου ότι δεν έχουν προσεγγίσει κατά τις προηγούμενες 145 ημέρες, λιμάνι από χώρα που δεν ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό εξέτασης για την ασθένεια του Covid-19 με ισχύ 72 ώρες πριν την αναχώρηση του σκάφους ή στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται εξέταση στον χώρο ελλιμενισμού και παραμένουν στο σκάφος μέχρι την έκδοση αποτελέσματος.

  • Για σκάφη που αφικνούνται από χώρες που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Α και Β, οι ναυτικοί και τα μέλη πληρωμάτων πρέπει να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία καθορισμένη από το Υπουργείο Μεταφορών.

  • Σε περίπτωση που τα πιο πάνω πρόσωπα διαγνωστούν θετικοί στην ασθένεια Covid-19 παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθούν το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

 

v. Επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών κα Έργων υπό τους ακόλουθους όρους:

Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

  • στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,
  • εάν η εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη τους, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),
  • εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
  • τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν.

Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες:

  • στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,
  • αν η εξέταση πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη τους, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα),
  • εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας,
  • τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για 14 ημέρες.