ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡΙΘΜΟΣ 129: Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού/Εξαερισμού (HVAC)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 129

Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων

Κλιματισμού/Εξαερισμού (HVAC)

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί στις 5 Ιουνίου 2020, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τεχνική Οδηγία για τη Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού/Εξαερισμού (HVAC) σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας.

Σκοπός της Οδηγίας είναι η λήψη των κατάλληλων μέτρων (καθαρισμός, απολύμανση, συντήρηση, λειτουργία) των συστημάτων κλιματισμού/εξαερισμού για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 μέσω των συστημάτων αυτών.

Η Οδηγία περιλαμβάνει μέτρα που συστήνονται για τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων διαχωρισμένου τύπου (split unit) που χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρούς χώρους εργασίας όπως καταστήματα λιανικού εμπορίου καθώς και μέτρα που συστήνονται για τη λειτουργία Κεντρικών Συστημάτων Κλιματισμού/Εξαερισμού που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερους χώρους που συναθροίζεται κοινό, όπως τα μεγάλα εμπορικά κέντρα (malls), θέατρα κλπ.

Επιπλέον, η Οδηγία περιλαμβάνει ενδεικτική Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων για κατάλληλη προσαρμογή και αξιοποίηση με σκοπό την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η Τεχνική Οδηγία για Λειτουργία Συστημάτων Κλιματισμού-Εξαερισμού (HVAC).