ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡ. 87: Εργαστηριακός έλεγχος μαθητών και προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες & εργαζόμενων σε χώρους Εστίασης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ ΑΡ. 87
Εργαστηριακός έλεγχος μαθητών και προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες & εργαζόμενων σε χώρους Εστίασης

 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Μαΐου 2020 αναφορικά με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που γίνονται στον γενικό πληθυσμό με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19,

i. Aποφασίστηκε η διενέργεια σχετικών ελέγχων σε 20,000 μαθητές και προσωπικό στις σχολικές μονάδες σε Παγκύπρια βάση.

ii. Διευκρινίστηκε ότι στο πρόγραμμα εργαστηριακού ελέγχου που βρίσκεται σε εξέλιξη για 20,000 εργαζομένους του λιανικού εμπορίου και του κατασκευαστικού τομέα δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι εργαζόμενοι σε χώρους εστίασης που δεν ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή επαναλειτούργησαν για υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης, υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο και παραλαβής (delivery/ drive-through/ take-away).

Παρατίθεται πιο κάτω αυτούσια η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί η Κυβέρνηση για την ενίσχυση του ελέγχου του γενικού πληθυσμού, το Υπουργικό Συμβούλιο με σημερινή του απόφαση, ενέκρινε πρόταση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε 20,000 μαθητές και προσωπικό στις σχολικές μονάδες σε παγκύπρια βάση.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα για εργαστηριακό έλεγχο 20,000 εργαζόμενων σε θέσεις εξυπηρέτησης κοινού σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εργοτάξια που επαναδραστηριοποιήθηκαν κατά την 1η φάση της στρατηγικής της σταδιακής άρσης των περιορισμών. Στο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι εργαζόμενοι σε χώρους εστίασης που δεν ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή επαναλειτούργησαν για υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης, υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο και παραλαβής (delivery/ drive-through/ take-away).

Επιπρόσθετα με τα προγράμματα που υλοποιούνται στοχευμένα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, συνεχίζεται η διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων που εντοπίζονται σε καθημερινή βάση, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και, κατ’ επέκταση, την απομόνωση των ατόμων αυτών, ώστε να περιοριστεί και η διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Στόχος όλων των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση του ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, έτσι ώστε να συλλεχθούν επαρκή επιδημιολογικά δεδομένα, για την ορθή αξιολόγηση της στρατηγικής για επάνοδο στην κανονικότητα και την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας».

 

Σε μετέπειτα ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 7 Μαΐου 2020 και παρατίθεται αυτούσια, δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι δειγματολογικοί έλεγχοι στις σχολικές μονάδες:

«Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε σήμερα Απόφαση για τη διενέργεια δειγματοληπτικών διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο SARS-CοV-2 στο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των σχολείων και μαθητές/μαθήτριες. Η Απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας για όσο γίνεται ασφαλέστερη από υγειονομικής άποψης επιστροφή στα σχολεία.

Σύμφωνα με την Απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακών ελέγχων που θα διενεργηθούν θα είναι 20.000. Περίπου το ένα τρίτο θα γίνει σε εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό των σχολείων και τα άλλα δυο τρίτα στον μαθητικό πληθυσμό.

Για τους εκπαιδευτικούς και το άλλο προσωπικό των σχολικών μονάδων που θα υποβληθούν δειγματοληπτικά στην εξέταση, θα γίνουν διευθετήσεις από τη διεύθυνση κάθε σχολείου προκειμένου να μεταβούν σε εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, κατόπιν έγκρισης των γονέων/κηδεμόνων τους, θα υποβάλλονται σε εξέταση στους σχολικούς χώρους από κινητές μονάδες του Υπουργείου Υγείας».


Εγκύκλιος ΟΕΒ Αρ. 87