ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 88: Διάταγμα Υπουργού Υγείας για προπονήσεις σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους και πλαφόν στις τιμές για εργαστηριακή εξέταση και για απλές χειρουργικές μάσκες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 88
Διάταγμα Υπουργού Υγείας για προπονήσεις σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους και πλαφόν στις τιμές για εργαστηριακή εξέταση και για απλές χειρουργικές μάσκες

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ενημερώνει ότι o Υπουργός Υγείας έχει προβεί σε έκδοση νέου Διατάγματος ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020, το οποίο προνοεί/διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού χωρίς όμως να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.

2. Επιτρέπεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.

3. Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από ομάδες των Ποδοσφαιρικών Σωματείων που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα Α Κατηγορίας, οι ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, περιλαμβανομένου και του προπονητή, χωρίς να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσης τους.

4. Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/ γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

5. Η Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τις απλές χειρουργικές μάσκες καθορίζεται στα 31 ευρώ ανά 50 τεμάχια.

6. Καθορίζεται ως ανώτατη χρέωση για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID-19, τα 85 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανά εξέταση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Διατάγματος. Από αυτό εξαιρούνται ήδη υφιστάμενα συμβόλαια που έχουν συναφθεί από το κράτος.

Επισυνάπτεται αυτούσιο το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για την ατομική άσκηση.

 

Διάταγμα Υπ. Υγείας Αρ. 22