ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 59: Χρονοδιάγραμμα ένταξης στα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 16/3 – 12/4

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 59

Χρονοδιάγραμμα ένταξης στα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020

Επισυνάπτεται εγκύκλιος αριθμός 59 για το Χρονοδιάγραμμα ένταξης στα Σχέδια Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 – 12 Απριλίου 2020.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 59