ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 527: Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της Επιχείρησης (Τροποποιητική Απόφαση)

Εγκύκλιος Αριθμός 527

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης

*** Τροποποιητική *** Απόφαση

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει στις 27 Απριλίου 2021, την πιο κάτω τροποποιητική απόφαση:

 

  • Η περί Ειδικού Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης Απόφαση (Αρ. 109) του 2021 (Κ.Δ.Π. 168/2021) τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου:

 

«15. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (3) της παρούσας Απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 173/2021 που έχει εκδοθεί από τον Υπουργό Υγείας στις 23/04/2021, στο Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να καταστούν δικαιούχες και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών που εξυπηρετούν παιδιά σχολικής ηλικίας ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, εφόσον με βάση τις διατάξεις της Κ.Δ.Π. 173/2021 έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους από 26/04/2021 μέχρι 10/05/2021 και νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Νοείται ότι η περίοδος για την οποία δύνανται να συμμετέχουν στο Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης αρχίζει από τις 26/04/2021 και όχι νωρίτερα.»

 

Επισυνάπτεται αυτούσια η απόφαση από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.