ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Εγκύκλιος Αριθμός 521: Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την προσκόμιση αποδεικτικών/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για COVID-19

Εγκύκλιος Αριθμός 521

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με την προσκόμιση αποδεικτικών/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων για COVID-19

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει εκδώσει την πιο κάτω ανακοίνωση, εξ’ αφορμής των ερωτημάτων προκύπτουν, για το πότε ένας πολίτης έχει υποχρέωση να επιδεικνύει πιστοποιητικό ότι έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό rapid test ή PCR ή ότι έχει προσβληθεί και αναρρώσει από COVID-19:

Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν δεδομένα υγείας και με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας.

Εργοδοτούμενοι που έχουν υποχρέωση να κατέχουν πιστοποιητικά αρνητικού rapid test ή PCR, στα πλαίσια των Διαταγμάτων για τους χώρους εργασίας, ουδεμία υποχρέωση έχουν να τα προσκομίζουν ή να τα επιδεικνύουν στον εργοδότη τους, αλλά να τον ενημερώνουν για το αποτέλεσμα.

Στο παρόν στάδιο, εργοδοτούμενος που έχει εμβολιασθεί και εξαιρείται από την υποχρέωση να υποβάλλεται σε rapid test ή PCR, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενημερώνει τον εργοδότη του σχετικά, αλλά δεν υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό.

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη απόδειξης την έχει το πρόσωπο που υποχρεούται να κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό.

Πολίτες που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά, εφόσον τους ζητηθεί, έχουν υποχρέωση να τα επιδεικνύουν σε αρμόδιους Επιθεωρητές ή Αστυνομικούς, στα πλαίσια ελέγχων συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Διατάγματα.

Εκτός από τον αρμόδιο Επιθεωρητή ή τον Αστυνομικό, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ζητά από πολίτη, οποιοδήποτε πιστοποιητικό, είτε για να του επιτραπεί η είσοδος σε έναν χώρο, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Μπορείτε να βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση της  Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.