ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΕΒ – ΑΡΙΘΜΟΣ 48: Νέες ρυθμίσεις σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται κρούσματα, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που αφορούν τον τρόπο και το πλαίσιο λειτουργίας τους και πλαφόν τιμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 48

Νέες ρυθμίσεις σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται κρούσματα, σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που αφορούν τον τρόπο και το πλαίσιο λειτουργίας τους και πλαφόν τιμών

 

Αναφορικά με τα διάφορα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην Δημοκρατία και που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ο Υπουργός Υγείας έχει εκδώσει στις 15 Απριλίου 2020 το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διάταγμα (Αρ. 16) του 2020

Σύμφωνα με το Διάταγμα:

 

  1. Τροποποιείται προηγούμενο Διάταγμα (Αρ. 15/2020) με την προσθήκη της δεύτερης επιφύλαξης πιο κάτω (για σκοπούς ευκολότερης κατανόησης παρατίθεται ολόκληρο το νέο άρθρο όπως έχει τροποποιηθεί):

Εάν σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή ιδιωτικό γραφείο και/ή στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:

Νοείται ότι, πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, τότε εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει τις σχετικές λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης και/ή της υπηρεσίας του δημόσιου και/ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και/ή της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας και/ή της Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

  1. Έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19:

(i)        Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),

(ii)        οίκοι ευγηρίας, και

(iii)       φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία:

 

Νοείται ότι, οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύνανται να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες του μέτρου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης 20.000 εργαζομένων στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην εθνική φρουρά:

Noείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις οφείλουν, να μεριμνήσουν όπως όλοι οι εργαζόμενοί τους, υποβληθούν στην εν λόγω εξέταση μέχρι και τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 και αναλάβουν το σχετικό κόστος για τη διενέργεια της εν λόγω εξέτασης, χωρίς την όποια μετακύλιση του κόστους στους εργαζομένους.

  1. Οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των υπεραγορών, αρτοποιείων, φρουταγορών, περιπτέρων, μίνι μάρκετς, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων, παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, καβών και όλες οι άλλες υπηρεσίες παρασκευής τροφίμων και ποτών, οφείλουν να παρέχουν μάσκες προστασίας και γάντια στους εργαζόμενούς τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

Νοείται ότι, απαγορεύεται η διακίνηση των εργαζομένων και προμηθευτών εντός των υπό αναφορά επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση μασκών προστασίας και γαντιών.

 

  1. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί δυνάμει των περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διαταγμάτων (Αρ. 1) έως (Αρ. 15) του 2020, δύνανται να επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας τους τη 17η Απριλίου 2020 και τη 18η Απριλίου 2020 μέχρι και τις 8.00 μ.μ.

 

  1. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά τη 19η Απριλίου 2020 (Κυριακή του Πάσχα) και την 20ή Απριλίου (Δευτέρα του Πάσχα) περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου.

 

Νοείται ότι από την πιο πάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

(i)      τα περίπτερα,

(ii)     οι καφετέριες, καφενεία, μπαρ, εστιατόρια και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες δύνανται να παρέχουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο:

 

Νοείται περαιτέρω ότι, εξαιρούνται της απαγόρευσης, μόνο για τη 19η Απριλίου 2020, τα αρτοποιεία και ζαχαροπλαστεία.

Σημειώνεται ότι η παρούσα Εγκύκλιος αναφέρεται σε άλλα μέτρα που αφορούν επαναπατρισμό προσώπων, απαγόρευση εκδηλώσεων Πάσχα και συναθροίσεων σε εκκλησίες κ.ο.κ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο Διάταγμα (που επισυνάπτεται αυτούσιο) καθορίζεται ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή σε αριθμό προϊόντων καθώς επίσης και η ανώτατη χρέωση των 110ευρώ για διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID -19.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.48

περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19) Διάταγμα (Αρ. 16) του 2020