ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 270: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την περίοδο 1/10/2020 με 31/10/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 270

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την περίοδο 1/10/2020 με 31/10/2020

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) τις αιτήσεις για όλα τα Ειδικά σχέδια που αφορούν την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις για τα ειδικά σχέδια έχουν ως ακολούθως:

  • Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14).
  • Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11).
  • Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Αίτηση ΕΕΑ.3).
  • Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Αίτηση ΕΕΑ.13).
  • Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Αίτηση ΕΕΑ.8).
  • Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριων Αυτοτελώς Εργαζομένων (Αίτηση ΕΕΑ.5).

Παράλληλα, έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υποδείγματα Έκθεσης Εγκεκριμένου Λογιστή η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την αντίστοιχη αίτηση για το κάθε Ειδικό Σχέδιο.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια είναι η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 2020.

Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Αυτούσια η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.