ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 269: Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για συμμετοχή Ομίλων Εταιρειών σε Ειδικά Σχέδια

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 269

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας για συμμετοχή Ομίλων Εταιρειών σε Ειδικά Σχέδια

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τα μέλη της πως σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν όπως οι εταιρείες του Ομίλου τους που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο περίοδο από την 1η μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο oΕργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elphotiou@papd.mof.gov.cy

 

Επισημαίνεται ότι Όμιλοι Εταιρειών που έχουν εγκριθεί για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης για την περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.