ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 258: Συστάσεις για λήψη μέτρων σε χώρους εργασίας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και διευκρινήσεις σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 258

Συστάσεις για λήψη μέτρων σε χώρους εργασίας για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού

και διευκρινήσεις σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας

 

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) έχει θέσει από την αρχή της εμφάνισης του ιού COVID-19, ως προτεραιότητα της τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία μπορεί να διαφυλαχτεί, σε συνάρτηση με τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας αρκεί όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν.

Αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις, εργοδότες και εργοδοτούμενους, για σχολαστική τήρηση των οδηγιών που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης. Καθίσταται αναγκαία η διαφοροποίηση των προσωπικών συνηθειών αλλά και των συνθηκών εργασίας που υπάρχουν σήμερα, με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα των εμπειρογνωμόνων.

Με αυτά ως δεδομένα και με σκοπό την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, η ΟΕΒ εισηγείται τα πιο κάτω, εκεί και όπου είναι εφικτά:

 

 • Εφαρμογή της τηλεργασίας.

 

 • Διορισμός υπεύθυνου ατόμου/λειτουργού για θέματα Ασφάλειας και Υγείας ο οποίος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της εφαρμογής των οδηγιών/πρωτοκόλλων.

 

 

 • Επικοινωνία, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων καθώς και των μέτρων ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας,υγιεινή χεριών, αποστασιοποίηση κτλ.)

 

 • Ομαδοποίηση προσωπικού (χωρισμός σε σταθερές ομάδες εργασίας προσωπικού που δεν θα έχουν επαφή μεταξύ τους, πχ.διαφορετικοί χώροι εργασίας ή/και διαφορετικά ωράρια).

 

 • Κυκλικό ωράριο με χρονικό διάστημα μεταξύ αλλαγής της βάρδιας.

 

 • Διαμόρφωση των διαλειμμάτων του προσωπικού ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι διάφορες ομάδες προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να υπάρχει πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.

 

 • Αποφυγή στο μέτρο του δυνατού των κατ’ ιδίαν συναντήσεων και διεξαγωγή των συναντήσεων εξ’ αποστάσεως (τηλεδιασκέψεων).

 

 • Περιορισμός του αριθμού και χρόνου παραμονής εξωτερικών επισκεπτών.

 

Επιπλέον, σε σχέση με τη χρήση της μάσκας από τον γενικό πληθυσμό σε όλους τους κλειστούς χώρους και κατ’ επέκταση και στους χώρους εργασίας, σε τηλεδιάσκεψη με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, η ΟΕΒ έχει διευκρινίσει τα εξής:

 

 • Κλειστός χώρος έχει την ερμηνεία που του αποδίδεται στον Νόμο Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) και συγκεκριμένα:

 

«χώρος ο οποίος δεν καλύπτεται από στέγη, μόνιμη ή προσωρινή και σε κάθε χώρο ο οποίος καλύπτεται από στέγη, έχει μόνιμα ανοικτή τουλάχιστον μια πλευρά, που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο είκοσι τοις εκατόν (20%) των συνολικών περιμετρικών τοίχων ή πλευρών του συγκεκριμένου ανοικτού εξωτερικού χώρου».

Επομένως, σε όλους τους κλειστούς χώρους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα τυχόν έχουν ληφθεί, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

 • Η μετακίνηση με εταιρικά αυτοκίνητα γίνεται χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επιβαινόντων αλλά πάντοτε με τη χρήση μάσκας. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός των δύο ατόμων σε κάθε όχημα, που αναφέρεται για τον κατασκευαστικό τομέα, ισχύει μόνο για του μετακινήσεις εντός του εργοταξίου.

 

Η χρήση της μάσκας συστήνεται ακόμα και εντός των προσωπικών αυτοκινήτων σε περιπτώσεις που οι επιβαίνοντες δεν αποτελούν μέλος του στενού κύκλου του οδηγού (π.χ. σε μετακίνηση συναδέλφων συστήνεται η χρήση μάσκας).

 

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε καφετέριες και κέντρα αναψυχής για παραλαβή παραγγελίας (take away) καθώς και στην αναμονή στις περιπτώσεις αυτοεξυπηρέτησης (Self Service).

 

Η προτροπή της ΟΕΒ πέραν των πιο πάνω, είναι όπως η χρήση τη μάσκας, καθώς και η εφαρμογή των ατομικών μέτρων προστασίας, να γίνεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αναχαίτιση της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ για τυχόν διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 22 643000.