ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 247 Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οικιακές βοηθούς και εργάτες του τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 247

Παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οικιακές βοηθούς και εργάτες του τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σας ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οικιακές βοηθούς και εργάτες του τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας που προέρχονται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες A και B.

Οι αιτήσεις για άδεια εισόδου και εργασίας θα υποβάλλονται από τους εργοδότες στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Μετά την έγκριση της αίτησης, ο εργοδότης θα μπορεί να παραλάβει τη σχετική άδεια νοουμένου ότι θα καταβάλει το τέλος που θα καλύπτει μέρος του κόστους περιορισμού σε τουριστικά καταλύματα, για συνολική περίοδο 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξης, καθώς και το κόστος πραγματοποίησης δυο εργαστηριακών ελέγχων για την πανδημία του κορωνοϊού. Το τέλος μπορεί να καταβάλλεται είτε στα λογιστήρια των Επαρχιακών Διοικήσεων είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη είτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Επισημαίνεται ότι για είσοδο στη Δημοκρατία παραμένει η προϋπόθεση υποβολής αίτησης ειδικής άδειας εισόδου μέσω της πλατφόρμας CyprusFlightPass, επισυνάπτοντας αντίγραφο της σχετικής άδειας εισόδου από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς επίσης και της απόδειξης πληρωμής του πιο πάνω τέλους.